ALF-GØRAN KNUTSEN
  • Alder: 37
  • Stilling: Daglig leder av Kvarøy Fiskeoppdrett
  • Utdanning: Lærerskolen på Nesna (fire år), årsenhet i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Tromsø, halvårsenheten Markedskompetanse for norsk sjømatnæring ved NHH i Bergen
  • Sivil status: Gift med Ida, datter på 3 år, sønner på 7 og 11
  • Oppvekst: Stokkvågen, ei bygd/ fergested/ trafikknutepunkt ut mot havet, i Lurøy kommune på Helgeland i Nordland
  • Bosted: Indre Kvarøy, Lurøy kommune

Han er en travel mann. Intervjuet skjer i fem bolker mens han kjører bil fra Mo i Rana til trafikknutepunktet Tonnes ute ved havet.