Konkurransen foregår blant kundene til fiskefôr-produsenten Cargill Aqua Nutrition, tidligere Ewos. På det årlige nyttårsmøtet i januar i Tromsø