Aldri før har flere makrellstørjer tatt seg inn i norske oppdrettsanlegg.

– Det er i 2023 observert godt med makrellstørje langs norskekysten, og det er blitt satt ny rekord i antall hendelser hvor makrellstørje har tatt seg inn i oppdrettsanlegg, uttalte Øyvind Grøner Moe, seniorrådgiver ved miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet, i en pressemelding nylig.

Makrellstørje
  • Makrellstørje, også kalt størje og blåfinnet tunfisk, er en fisk i makrellfamilien.
  • Den kan bli mer enn 3 meter lang, veie godt over 500 kilo, og er den aller største tunfiskarten og benfisken på kloden.
  • Størjen kan svømme 70 km/t, krysse Atlanterhavet på 50 dager og dykke ned til 500–1000 meters dyp. Fremdelen av kroppen er dekket med et «panser» av sammenvokste skjell.

Makrellstørjen tar seg inn i anleggene trolig fordi den vil ha mat.

Ifølge Grøner Moe er det imidlertid usikkert om det er fisken inne i merden eller utenfor den er på jakt etter.

Fanget på kamera

I 2023 har det vært åtte hendelser med makrellstørje, ifølge Fiskeridirektoratet.

– Vi har fått makrellstørje i oppdrettsanlegget én gang, og det var i fjor. Jeg merket at laksen ikke spiste, før jeg så størjen i merden, sier Gro-Mari Osland.

Hun er fôringsoperatør i Osland Havbruk og oppdaget størjen da den tok seg inn i anlegget deres i Høyanger i august i fjor.

– Jeg hadde observert størjer utenfor merdene tidligere, så det var ikke et sjokk. Men det var ikke særlig kjekt, sier hun.

Gro-Mari Osland i Osland Havbruk oppdaget størjen da den tok seg inn i anlegget deres i Høyanger i august i fjor. Makrellstørjen hadde spist rognkjeks og noe laks. Foto: Osland Havbruk

De oppdaget størjen på kamera i merden. Så fanget de den med en not.

– Da vi oppdaget det, var det alle mann til pumpene. Vi fikk fellingsløyve og størjen ble skutt.

Osland forteller at de ordnet opp selv.

– Vi har jo båter og utstyr, så det er ikke noe problem sånn sett.

Den ubudne gjesten hadde kommet inn ved å revne et hull langt oppe i merden.

– Siden det var såpass høyt oppe, var det ikke noe fisk som rømte. Hullet var ikke så stort, så det ble stripset igjen, og vi fikk tettet det, forteller Osland.

Ser dem i området

Også i år har de observert størjer i området.

– Fisken blir skremt og stresset når størjen svømmer utenfor merdene, sier Osland.

De merker fort på fisken om størjen er utenfor noten.

– Så da kjører vi ned kamera og ser om vi ser noe. Du merker fort på appetitten til fisken om den kommer inn.

– Har dere noe råd til andre som får størje i oppdrettsanlegget?

– Rådet til andre må være å observere. Følg med på kamera og sjekk merden. Så er det viktig at oppdrettere i området informerer hverandre hvis man ser størje i nærheten, slik at man er obs på det.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre annet enn å følge med, sier Osland.

Har laget veileder

Av de innrapporterte hendelsene oppdages ofte størja i forbindelse med fôring av oppdrettsfisken, ifølge pressemeldingen fra Fiskeridirektoratet.

– Det kan være dårlig appetitt og endret adferd, som i mange av tilfellene er blitt observert på fôrkamera i merden. Det vil derfor være anbefalt å følge ekstra nøye med på dette i tidsrommet august-desember, sier Grøner Moe.

Som et tiltak for å sikre god beredskap har Fiskeridirektoratet utarbeidet en veileder for håndtering av slike hendelser, basert på oppdretternes erfaringer.