13. januar fikk Fiskeridirektoratet tips om mulig rømt oppdrettstorsk i Meløy. Siden har blant andre fisker Lars-Gøran Ulriksen fått store innslag av det han mener er oppdrettstorsk i garna.

– Lurer på hvor fisken kommer fra

Norcod er den eneste torskeoppdretteren som har anlegg i området, men det trenger ikke bety at torsken stammer fra deres anlegg. Fredag uttalte administrerende direktør i Norcod, Christian Riber, at også de tror DNA-analyser vil vise at det er oppdrettstorsk.

Men Riber påpekte fredag overfor Fiskeribladet at størrelsen på fisken som er tatt ikke stemmer overens med fisken Norcod har på sin lokalitet.