– Prosedyrer skal være enkle å etterleve. Vi er opptatt av lojalitet til prosedyrer. Prosedyrer som skal kunne etterleves. Vi kan ikke lage prosedyrer for alle eventualiteter om bord.

Det sa Arild Aasmyr da han vitnet i straffesaken mot rederiet han leder tirsdag.

Rederiet er ilagt et gebyr på 1,5 millioner kroner etter dødsulykken 1. januar. Matros Adrian Røsand døde etter han falt i vannet i det servicebåten han jobbet på skulle legge til en merd.

Påtalemyndigheten mener at rederiet har opptrådt «grovt uaktsomt», noe rederiet er sterkt uenig i.