Foreløpig er rundt 70.000 pukkellaks fanget i norske vassdrag. For en måned siden var tallet 13.000, melder NRK Troms og Finnmark.

Bare i Øst-Finnmark er 50.000 pukkellaks fanget. Det viser også at man enkelte steder har klart å hindre nesten all pukkellaks i å gyte.

– Dramatisk

– Selv om det var forventet at det skulle komme mye pukkellaks er jeg overrasket over at det ble så mye, sier forsker Henrik H. Berntsen i Norsk institutt for naturforskning til kanalen, som beskriver mengden som dramatisk.

Det er spesielt elvene fra Tana og østover som er blitt prioritert fra Miljødirektoratets side, med storstilt uttak av pukkellaks. I disse elvene har man klart å hindre at i alle fall mesteparten av pukkellaksen får gytt, sier Berntsen.

Der pukkellaksen har kommet seg opp i vassdragene går det nå mot slutten. Etter en livssyklus på to år dør den etter gytetiden i august.