I løpet av de siste to ukene har rundt 1.500 tonn laksefisk dødd i fjorden Reloncaví like sør-øst for laksehovedstaden Puerto Montt. I forrige uke meldte fiskerimyndighetene (Sernapesca) at akkurat det utbruddet, men ikke faren, var over.

Nå har algedøden flyttet seg noe vestover, men i samme fjordsystemet, til Seno de Reloncaví, som er den store bukta eller gulfen rett sør for Puerto Montt.

Der ligger 28 anlegg med til sammen 50.000 tonn laks i mærene. Dette er produksjonsområde 2 (ASC 2).