Det går fram av en pressemelding fra selskapet torsdag.

Angrepet er utført av hackere, og relevante myndigheter er og blir underrettet om hendelsen. Systemet er i dag, torsdag, blitt re-etablert, og ingen kundedata er gått tapt, opplyses det i meldingen.

Aquabyte er et leverandørselskap i laksenæringa, ogleverer løsninger for sanntidsovervåking av fiskeoppdrett. Kundene er hovedsakelig fiskeoppdrettere i Norge.

– Cyber-angrep er dessverre blitt et tiltakende samfunnsproblem både i Norge og internasjonalt. Våre kunder er blitt informert, og vi beklager de eventuelle konsekvensene angrepet har hatt for dem, uttaler administrerende direktør i selskapet, Hans Jørgen Runshaug, i meldingen.

Hans Runshaug, leder for Norgeskontoret til Aquabyte. Foto: Privat

– Vi arbeider intenst for å avdekke hvordan vi på denne måten ble satt ut av spill. Det er engasjert ekstern teknisk kompetanse som sammen med våre egne ansatte skal finne ut hvordan angrepet ble gjennomført, for derved å forhindre at noe lignende kan skje igjen. Aquabyte vil også undersøke om data eventuelt har kommet på avveie som følge av hendelsen, uttaler Runshaug videre.

Aquabyte har circa 50 ansatte, USA (25), Chile (2) og Norge (25). I Norge har selskapet kontor på Laksevåg i Bergen.

IntraFisk kommer med mer.