Verda har opna opp att etter to år med pandemi, noko som også merkast i fiskeri- og havbruksnæringa. Sidan nyttår er det blitt arrangert fleire små og store messer og konferansar.

Tysdag neste veka er det duka for eit heilt nytt innslag. Då vert den fyrste utgåva av havbruk- og fiskerimessa Havexpo arrangert på Sotra utanfor Bergen.

Utselt standområde

– Kva var grunnen til at de ville arrangere ei slik messe?

– Det er så enkelt at innovasjonstakta i næringa er så høg at det er rom og behov for meir enn éin arena for å visa seg fram annakvart år. Tanken er å vera eit supplement til dei arenaene som finst, og vi syns det var naturleg at det blei lokalisert i verdas laksehovudstad Bergen, seier Vidar Onarheim.

Han er dagleg leiar i arrangørselskapet Havexpo AS, som er eigd av Sotra Sportsklubb og Aqkva AS.

Oppslutnaden rundt nyvinninga har vore bra, ifølgje Onarheim.

– Om det går slik vi trur, og er ganske sikre på, så blir vi nest størst i verda på fyrste forsøk. Det er vi veldig nøgde med, og det syner at marknaden er klar til å ta imot oss. Aquanor er utan tvil den største, seier Onarheim.

Dei 320 utstillarplassane er selt ut.

– Begge hallane er fulle. Vi er positivt overraska over at vi klarar å selje ut før vi har vist kva vi er gode for, seier Onarheim.

Målet til Havexpo er å syna fram havnæringane på ein kjapp og informativ måte. Føredraga er difor på tolv minuttar. Bilete er frå Aqkva-konferansen 2022. Foto: Arkivfoto Joar Offerdal Vatlestad

– Kjem med 20–30 tilsette

Onarheim seier at dei som arrangørar har lagt seg på ein profil som viser seg meir til merdkanten.

– Vi ser på besøkstalet at det treff godt. Det er fleire selskap som tek med seg mange tilsette i staden for få. Nokre selskap kjem med 20–30 tilsette. Noko av det viktigaste er å skapa kontakt mellom dei som brukar produkt og tenester i det daglege og dei som lagar dei, seier Onarheim.

Arrangørane har planlagt for 15.000 besøkande dei tre dagane.

– Vi ligg an til å gå forbi det, så vi er eigentleg stornøgde, seier Onarheim.

Planar for 2024 og 2026

Logistikk er ei utfordring for arrangørane.

– Særleg med rushtid og trafikkforholda til Sotra, men vi taklar det. Det er sett opp shuttlebussar og båtrute frå Bergen, i tillegg til shuttlebussar frå parkeringsplassen på Sotra, seier Onarheim.

Messa er for både havbruk og fiskeri, men den største delen av utstillarar kjem frå havbruk.

– Sannsynlegvis også besøkande. Noko av grunnen er at talet på leverandørar er høgare innan havbruk, seier Onarheim.

Den daglege leiaren seier at møteplassar er svært viktig for næringa, sjølv om kvardagane er travle.

– Det å setja av nokre dagar, kanskje ein kveld, til å samsnakka og å dela erfaringar om siste nytt er kjempeviktig, seier Onarheim, som legg til at arrangørselskapet allereie har lagt planar for messene i 2024 og 2026.