– Fiskeridirektoratet vil fra 1. november fremstå i ny organisasjonsdrakt. En egen lokaliseringspolitisk utredning som slår fast hvor Fiskeridirektoratet sine enheter skal ligge er nå klar. Det skal opprettes tre lederklynger i henholdsvis Bergen (hovedkontor), Bodø og Tromsø, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding onsdag.

I meldingen slår direktoratet og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen fast at Bergen forblir hovedkontor. Opprinnelig ønsket direktoratet at Bergen ikke skulle være det, men fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ga kontrabeskjed i etterkant (se faktaboks). De ansatte ble opplyst på et allmøte og i egne kanaler tidligere onsdag, får Fiskeribladet opplyst.

– Lik håndtering av like saker

– Den lokaliseringspolitiske utredningen er siste brikke i omorganiseringsprosessen som Fiskeridirektoratet har jobbet med siden 2020. Alt ligger nå til rette for en effektiv og rasjonell oppgaveløsning, mer effektiv kontroll med fiskeri og akvakulturnæringene og brukerne skal oppleve et direktorat som driver lik håndtering av like saker, uavhengig av hvor sakene hører hjemme, uttaler fiskeridirektør Bakke-Jensen i pressemeldingen.

Omorganisering i Fiskeridirektoratet
  • Nasjonale divisjoner overtar for regioninndelingen i Fiskeridirektoratet 1. november.
  • Det er tidligere meldt at Fiskeridirektoratet går fra å ha et hovedkontor i Bergen og fem regioner, til to nasjonale divisjoner. Divisjonene er delt mellom forvaltningsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver.
  • I etterkant av at fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen meldte at Bergen ikke lenger skulle være hovedkontor, ga fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP) kontrabeskjed.
  • I påvente av avgjørelsen fra politisk hold om geografisk plassering av lederstillinger har fiskeridirektøren konstituert 24 ledere for å ivareta driften av direktoratets oppgaver.
  • 12. oktober ble det klart at Bergen forblir hovedkontor, og at lederklyngene skal ligge i Bergen, Bodø og Tromsø.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen har tidligere uttalt at den nye organiseringen vil sikre likebehandling fra nord til sør uten kunstige geografiske skiller.

Tre lederklynger

Direktoratets nye ledere på ulike nivå skal holde hus i Bergen, Bodø eller Tromsø. Unntaket er ledelsen for fartøy og deltakerseksjonen, som skal ligge i Vadsø, samt ledelsen for reaksjoner, som skal ligge i Ålesund.

– Den lokaliseringspolitiske utredningen har vært håndtert i Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet. Den slår fast at Fiskeridirektoratet skal være sterkt til stede på kysten og alle våre kontor skal opprettholdes og flere kontor blir også styrket, ifølge Bakke-Jensen.

Han får selv kontorsted i Bergen som fiskeridirektør. Også assisterende fiskeridirektør og en rekke andre lederstillinger blir i Bergen. Når direktoratet 1. november får to landsdekkende divisjoner, vil ledelsen for forvaltningsdivisjonen ha kontorsted i Tromsø. Ledelsen for kontroll og tilsyn vil holde til i Bodø.