Etter tap for Biomar i både tingretten og lagmannsretten setter Høyesterett et endelig punktum for saken gjennom sin avvisning av saken.

Det går fram av en pressemelding fra Stim torsdag.

Det innebærer Stims's SuperSmolt-patenter er gyldige og Biomar er dømt for å ha brutt både patentene og god forretningsskikk.

Høyesteretts ankeutvalg valgte enstemmig å avvise Biomars anke 12. juli.

Selskapet må nå betale i overkant av 36 millioner kroner i erstatning, kompesansjoner og saksomkostninger til Stim.