Det har også vært noe forskyvning på en arbeidsbåt som var lagret under dekk. Båten tilhører Moen Marin. Ut fra det Sjøfartsdirektoratet kjenner til så langt skal det ikke være større skader på denne. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har startet sitt arbeid og tilsyn av det nederlandske lasteskipet som havarerte forrige uke.

– Det er tydelig at det har vært store krefter i sving, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, i en epost til IntraFish.

Oversiktsbilde av dekket på båten. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Startet kontroll

Samtidig deler direktoratet flere bilder fra deres tilsyn av «Eemslift Hendrika», det nederlandske lasteskipet som ble evakuert og siden berget gjennom forrige uke. De begynte denne uken sin havnestatskontroll av havaristen, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Fredag 9. april var inspektører om bord for å skaffe seg et første overblikk over situasjonen etter at skipet ble slept til Ålesund.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsak til ulykken. Det er flaggstaten som vil ha hovedansvar for å finne ut av hva som gikk galt, men også som havnestat ønsker Sjøfartsdirektoratet å få oversikt over mulig årsaker, skadeomfang og risikovurderinger som er gjort i forbindelse med seilas og sikring av last. Vi har god dialog med både rederi og klasse (BV), skriver Aarhus videre.

Bilde viser skadet kran etter at en av båtene på dekk (en større arbeidsbåt) slet seg og gikk på havet. Bommen på denne kranen ble slått av da arbeidsbåten for på havet og påførte skipet skade på en ballasttank da den slo inn i skutesiden. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Skipet ankom fredag forrige uke Ålesund.

Hadde folk inne mandag

Moen Marin, som tidligere har opplyst om at de hadde fire båter lastet på lasteskipet, forteller til IntraFish at de hadde folk om bord på Eemslift Hendrika i går. Han bekrefter at bildet som viser en arbeidsbåt under dekk tilhører dem.

– Generelt så kan det se ut at det er gått bedre enn det som ble fryktet. Men vi venter fortsatt på rapporten fra den endelige tekniske gjennomgangen. Jeg har ikke noen kommentarer til skadeomfang før vi har fått surveyorrapporten, sier daglig leder i Moen Marin, Terje Andreassen.

De fire båtene deres, som inkluderer «AQS Tor», som ble berget i en separat redningsaksjon etter at det falt av, har en totalverdi på 150 millioner kroner. «AQS Tor» sin verdi er fra tidligere opplyst å være på omtrent 66 millioner kroner.

Truster forårsaket hull i ballasttank innvendig. Disse veier opp mot 60 tonn – og det skal være seks stykker om bord, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Andreassen i Moen legger til:

– Det er en ting er å se en hvordan en båt ser ut fra utsiden, og det gir ikke svar på hvordan ting faktisk er. Å uttale seg om skadeomfang før en har fakta vil være direkte feil i denne sammenhengen.

Ifølge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet skal det nederlandske lasteskipet trolig losses i løpet av denne uken. Dette vil trolig skje ved hjelp av kranlekter. De vil i etterkant av dette, trolig torsdag eller fredag, føre et tilsyn med de strukturelle skadene på «Eemslift Hendrika».