På lokaliteten Sørevik jobbes det fortsatt med å demontere de to havarerte merdene og å få delene på land.

– Situasjonen er fortsatt slik at vi holder på å demontere og tar på land deler av de to havarerte merdene. Det gjør vi for å inspisere og for å hindre annen skade, sier Torstein Rønning til Intrafish.

Store konstruksjoner

Det var onsdag denne uken at Fiizk og Osland Havbruk sendte ut en pressemelding om at de to merdene hadde «fått en uventet skade».