I en pressemelding tirsdag skriver Fiskeridirektoratet at to saker som omhandler rømt regnbueørret blir fulgt opp av dem.

– Osland Stamfisk AS meldte 11. oktober fra om en rømmingshendelse ved sin lokalitet Skigelstrand i Vindafjord. De oppgir selv at hendelsen skal ha oppstått i forbindelse med levering av fisk til slakting. Selskapet har fanget 127 regnbueørret i sine gjenfangstgarn og fisken har en snittvekt på i underkant av 4 kg, skriver direktoratet.

Rømmingsomfanget er ikke avklart ennå.

I tillegg sendt Hofseth Aqua inn rømmingmelding 5. oktober etter å ha blitt tipset om fangst av regbueørret av fritidsfiskere i Norddalsfjorden ved Tafjord. Selskapet har selv ute gjenfangstgarn på to av sine anlegg i fjorden, samt ved et settefiskanlegg, og har så langt fanget 51 regnbueørret selv. Fisken har en snittvekt på om lag 4 kg.

– Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til rømmingen, skriver direktoratet.