På bakgrunn av en ny rapport med ny kunnskap vil ikke selskapet jobbe videre med etableringen av ny lokalitet i Frakkfjorden i Loppa, skriver selskapet på sine nettsider.

Grieg Seafood Finnmark har hatt et ønske om å utvikle virksomheten sin i Loppa, og har siden 2019 jobbet med etablering av nye lokaliteter i Frakkfjorden i Loppa kommune.

Som en viktig del av kommunens arealplanarbeid, ble Akvaplan-niva engasjert for å konsekvensutrede etablering av nye lokaliteter i Loppa kommune, deriblant i Frakkfjorden.

Det har vært bekymringer knyttet til etablering i Frakkfjorden hos enkelte, særlig hos lokale fiskere, skriver selskapet.

Begrenset produksjonsvolum

Rapporten konkluderer med at Frakkfjorden har den svakeste resipienten av fjordene som ble evaluert. Det betyr at det kun er mulighet for et begrenset produksjonsvolum i fjorden, for å unngå å overbelaste fjordsystemet. Rapporten konkluderer også med at Frakkfjorden vil ha størst konflikt med fiskeriinteresser, på grunn av konflikt med etablerte låssettingsplasser, skriver selskapet.

– På bakgrunn av denne rapporten ønsker ikke Grieg Seafood Finnmark å jobbe videre med etablering av lokaliteter i Frakkfjorden. Vi må ta innover oss ny kunnskap som kommer, uttaler Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, på selskapet sine nettsider.