Det opplyser instituttet i en melding. Welde er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet.

Nordlaks-toppen er utdannet veterinær og har lang erfaring fra å jobbe med fiskehelse,

Dette er andre nyoppnevningen til styret i år ettersom Landbruks- og matdepartementet oppnevnte lærer og tidligere stortingsrepresentant Steinar Reiten som nytt styremedlem i september.

Dette er der nye styret:

  • Leder Hanne Maren Blåfjelldal, lektor, Øystre Slidre
  • Nestleder Trond Slettbakk, seniorrådgiver, Harstad
  • Styremedlem Torhild Gjølme, landbruksdirektør, Vadsø
  • Styremedlem Steinar Reiten, lærer, Averøya
  • Styremedlem Eirik Welde, konsernsjef, Harstad
  • 1. varamedlem Gunnar Simonsen, professor, Tromsø
  • 2. varamedlem: vakant