Fiskeridirektoratet fikk i sommer en ekstrabevilgning på 1 million kroner til ekstraordinære tiltak mot pukkelaks.

Det ble inngått kontrakter med NORCE-LFI (Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske) og Naturtjenester i Nord med tanke på uttak i hele landet. Prosjektet ble også samordnet med Miljødirektoratet og Statsforvalterne, melder Fiskeridirektoratet.

Forekomstene av pukkellaks har vært høyest i Øst-Finnmark, med betydelige fangster i både elv og sjø, selv om det også har vært til dels store forekomster i en rekke vassdrag i Vest-Finnmark og nordlige deler av Troms. Sørover er mengdene av pukkelaks mer spredt, med mindre fangster og observasjoner, heter det i meldingen.

– Det er meldt om mindre fangster og observasjoner så langt øst som til Oslofjorden. Det ventes likevel et økende innsig til vassdragene de nærmeste ukene, spesielt ved økt vannføring. Det er derfor pågående overvåkingsaktiviteter, spesielt på Vest- og Sør-Vestlandet, sier seniorrådgiver Olav Moberg i Fiskeridirektoratet i meldingen.

Det er tatt ut 25 laks i Sør-Norge, men det forventes at dette antallet vil øke.