– Årets tema er et paradoks. For den videre utvikling av havbruk i årene som kommer, representerer de unge som skal inn i næringen, også en viktig mulighet for bedriftene. Det går begge