– Årets tema er et paradoks. For den videre utvikling av havbruk i årene som kommer, representerer de unge som skal inn i næringen, også en viktig mulighet for bedriftene. Det går begge veier. Næringen skal vokse og kommer til å trenge motiverte og kompetente personer som kan bygge på kunnskapen og grunnsteinen som allerede er lagt, sier Hans-Arne Frantzen til IntraFish.

Han er leder for Havets Døgn 2021. Studenten går andre år på bachelor i havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet i Bodø.