Merd A i Arctic Offshore Farming, havmerd-prosjektet til Norway Royal Salmon, er sjøsatt og nå på plass på lokaliteten Fellesholmen.

Sjøsettingen skjedde fredag forrige uke utenfor Levanger. Slepet startet på natten og havmerden var på plass tidlig torsdag.

– Det var naturlig nok stor spenning da vi sjøsatte merden, men veldig gledelig at sjøsettingen gikk som planlagt. Slepet opp til Fellesholmen gikk enklere og kjappere enn ventet, skriver Klaus Hatlebrekke i en E-post til IntraFish. Han er konserndirektør innen forretningsutvikling i NRS og prosjektleder i Arctic Offshore Farming.

– Nærmer oss nå driftsfasen

Turen til lokaliteten utenfor Tromsø gikk noe raskere enn planlagt.

– Vi hadde godt vær med oss på turen, som selvfølgelig er en fordel, skriver Hatlebrekke.

Den andre havmerden er fremdeles på verftet i Verdal, der elektronikk, siste sveising og notmontering gjenstår, men blir klar i høst, skriver Hatlebrekke.

– Vi har jobbet lenge med prosjektet, Arctic Offshore Farming, og vi nærmer oss nå driftsfasen med den nye teknologien som kan håndtere tøffere forhold enn tradisjonelle lokaliteter langs kysten. Vi mener slik teknologi vil bidra i positiv retning for å løse noen av utfordringen vi har, blant annet tilgang på nytt areal og utfordringene med tanke på lakselus, skriver Hatlebrekke.

Den første havmerden i Arctic Offshore Farming (bildet) er sjøsatt og slept til Fellesholmen. Den andre er på verftet, men er ventet klar i høst, ifølge prosjektleder Klaus Hatlebrekke. Foto: Klaus Hatlebrekke / NRS

Med den første havmerden på plass, jobbes det nå med å klargjøre den for å feste den inn i forankringssystemet. Dette vil bli gjennomført i helgen.

– Deretter skal vi forankre opp flåte og fullføre siste del av notmontering. Så blir det fullføring av siste tester før Arctic Offshore er klar for å motta fisk, skriver Hatlebrekke.

– Hovedårsaken til forsinkelsen

Høsten 2015 tok NRS kontakt med Aker Solutions for å undersøke muligheten for å utvikle offshoreteknologi for havbruk. I mars året etterpå ble løsning valgt, og NRS sendte søknad om utviklingstillatelser til Fiskeridirektoratet. I 2017 ble lokaliteter vurdert, blant annet Fellesholmen i Tromsø. I 2018 fikk NRS tilsagn om syv tillatelser på 780 MTB og én på 530 MTB. Fosen Yards ble i 2019 valgt som produsent, og Fellesholmen ble valgt som lokalitet.

Det var planlagt utsett av fisk i Arctic Offshore Farming høsten 2020, men koronapandemien gjorde at det ikke ble noe fiskeutsett i den ene merden i 2020. Den andre merden i Arctic Offshore Farming ble også forsinket grunnet pandemien.

– Vi har ikke hatt den fremdriften i prosjektet som vi ønsker. Vi har ikke hatt påvist covid-19 på verftet, men det var lavere bemanning i starten av pandemien. Det har også vært noen forsinkelser på utstyret. Det er mange komponenter i en sånn installasjon som har vært påvirket av produksjonskapasitet andre steder. Men hovedårsaken til forsinkelsen er bemanningen og de smitteverntiltakene vi har gjennomført, sa konsernsjef Charles Høstlund til IntraFish for et år siden.

Merden er designet for å operere i værharde omgivelser. Fiskefarm-konseptet er basert på å kombinere flere individuelt forankrede merder på 77 meter i diameter, solid fortøyd til havbunnen med liner, som om det var oljeinstallasjoner.

Deler av offshore-merden ankom verftet i Verdal i vår, og det var planlagt fiskeutsett på lokalitet i sommer. Det ble det ikke noe av, men ifølge Hatlebrekke nærmer den første havmerden seg nå driftsfasen.