62,7 millioner oppdrettslaks døde i fjor, melder Veterinærinstituttet (VI). Havforskningsinstituttet (HI) mener derimot at det var 65 millioner laks, pluss 2,6 millioner regnbueørret som døde.

Avviket på laks isolert er dermed på 3,3 millioner fisk, eller drøyt 5 prosent.

Dødelighetstallene gjelder for fisk i sjøfasen. I tillegg kommet dødelighet i settefiskfasen.