I en melding fra Statsråd i dag går det fram at klage fra advokat Trond Hatland, på vegne av 25 havbruksbedrifter, over Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse 8. mars i år om avslag på krav om innsyn - ikke tas til følge.

Det går ikke fram av meldingen hva Hatland søkte innsyn om. Advokaten ledet grupperingen av Vestlands-oppdrettere som gikk til sak mot staten på grunn av trafikklyssystemet som regulerer laksevekst i soner i landet.

Trafikklyssaken
  • 25 oppdrettere saksøkte staten etter at de fikk «rødt lys» i 2020, og dermed måtte redusere sin produksjonskapasitet med seks prosent.
  • Dette gjelder oppdretterne i produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stadt. Oppdretterne tapte både i tingretten og lagmannsretten.
  • Selskapene forsøkte å anke til Høyesterett.
  • I etterkant er det gitt enda et rødt lys i produksjonsområdet.
  • Staten har i rettsrundene argumentert at søksmålet er et angrep på selve trafikklyssystemet. Oppdretterne mener på sin side at søksmålet isolert sett handler om det røde lyset som ble gitt i 2020, og at søksmålet ikke er et forsøk på å velte ordningen.