AquaSur er verdens største akvakultur-messe på den sørlige halvkule, med vekt på teknologi.

Motstykket er Aqua Nor i Trondheim. De to utstyrsmessene alternerer og arrangeres slik at det er messe annethvert år i hvert av landene, slik at de aldri kolliderer samme år.

AquaSur ble første gang arrangert for 25 år siden. Den utkonkurrerte da forgjengeren Fisal.

I år er der 480 utstillere fra 20 land. De representerer 1.800 varemerker.

Norge og Chile

Messeområdet er på mer enn 16.000 kvadratmeter.