Det går fram av en pressemelding mandag.

Byggestart er i år og når anlegget er fullt operasjonelt i 2023 vil restvarmen bidra i produksjonen av 9000 tonn ørret årlig. Både energiforbruket og karbonavtrykket vil dermed blir kraftig redusert i det som partene beskriver som et bærekraftig prosjekt.

Hima skal altså etablere et landbasert oppdrettsanlegg basert på resirkuleringsteknologi, også kjent som RAS på Rjukan. Green Mountains DC2-Telemark ligger kun 800 meter fra oppdrettsanlegget. Ved å koble de to anleggene sammen med et rørsystem, kan Green Mountain levere oppvarmet vann til Hima, går det fram av meldingen.