Ulykken skjedde ved Salmars anlegg på Ruggstein, melder NRK. Mannen skal ha kommet i klem mellom en båt og en kai, skriver VG.

Mannen i 20-årene var hjemmehørende i Møre og Romsdal. De pårørende er varslet.

Politiet vil nå undersøke saken med kriminaltekniske undersøkelser og vitneavhør. Kommunenes krisegruppe, Havarikommisjonen og Arbeidstilsynet er varslet om ulykken. I tråd med gjeldende rutiner er også Trøndelag statsadvokatembeter varslet, skriver VG.

Mannen ble først betegnet som alvorlig skadet, før skadegraden så ble oppjustert til kritisk, men livet sto ikke til å redde og han ble senere bekreftet omkommet av AMK.

– Fortsatt holdes alle muligheter åpne, mens hendelsesforløpet kartlegges. Deretter vil det vurderes om det er grunnlag for å opprette straffesak på forholdet, opplyser politiet lørdag kveld, skriver Hitra-Frøya.

Ifølge Salmar jobbet mannen hos et selskap som er innleid av dem, melder NRK.