Intrafish spurte Salmar tirsdag morgen om hvorfor det var meldt inn tre hendelser på lokaliteten Farmannsøya mellom 2. og 4. februar. Vi spurte også om hvordan hendelsene ble oppdaget og om det er fare for rømt fisk. Runar Sivertsen, strategidirektør i Salmar, svarer på epost og viser til pressemeldingen selskapet har lagt ut.

– Etter ekstremværet som har herjet kysten den siste uken har løyet og det igjen er trygt for folk og ferdes på merdene, gjennomfører Salmar grundige undersøkelser av selskapets anlegg. Selv med betydelig forebyggende arbeid i forkant av uværet er det lokaliteter der det er avdekket merder med hull, og Fiskeridirektoratet er i henhold til prosedyre varslet om at det foreligger mistanke om at fisk kan ha rømt. Det er foreløpig ikke fanget fisk i gjenfangstgarn som er satt ut ved lokalitetene, skriver selskapet i meldingen.

Har laget hull i nota

På lokaliteten Farmannsøya i Åfjorden er det funnet hull i tre nøter. Ifølge selskapets melding ble hullene oppdaget med Salmars egne fôringskamera.

– Dykkere og fjernstyrte undervannsfarkoster ble mobilisert for inspeksjon og utbedring umiddelbart etter at været løyet, skriver selskapet.

Videre opplyser de at det ved dette anlegget drives nedsenket drift.

– Årsaken til skadene er ikke endelig avklart, men det er stor sannsynlighet for at det er biomassemålere i merdene som har skapt hull i noten, skriver selskapet i meldingen.

Fisken på den aktuelle lokaliteten oppgis å være i størrelsen cirka en halv kilo.

Fikk også hull i nota

Også på Salmar-lokaliteten Salatskjera i Frøya kommune ble det oppdaget hull i en not.

– Hull ble umiddelbart tildekket når oppdaget, og er nå reparert. Fiskeridirektoratet er også her varslet og ytterligere inspeksjoner pågår. Gjenfangstgarn er blitt satt ut. Det antas at skaden skyldes at en kameravinsj har falt inn i nota.

På denne lokaliteten var fisken i nota i størrelse cirka tre kilo.

Har satt gjenfangsgarn

Den tredje hendelsen i kjølvannet av uværet som Salmar har funnet og varslet Fiskeridirektoratet om gjelder lokaliteten Gjæsingen i Åfjord kommune og Fjordprakken i Smøla kommune.

– På Gjæsingen er det observert to små hull i nøter. På Fjordprakken har et hoppegjerde falt ned. Også her er gjenfangstgarn satt ut, men mulighet for rømming anses om liten, skriver selskapet i meldingen.

– Årsaken til skadene og videre tiltak vil bli gjennomgått fortløpende i samarbeid med Fiskeridirektoratet og delt med bransjen for læring, legger de til avslutningsvis.