Torsdag ettermiddag meldte Mowi til avisen Hitra-Frøya om stans i produksjonen.

– Ingen slakting på fredag og lørdag, vet ikke neste uke enda. Årsak veier sørover er stengt, skrev fabrikksjef Olaf Reppe i en e-post til Hitra-Frøya torsdag.

Da var rundt 100 fylkesveier, og mange av riksveiene i Innlandet stengt på grunn av flom eller ras etter ekstremværet Hans. Det samme gjaldt hovedveiene mellom Trondheim og Oslo. Senere samme kveld ble den ene hovedveien, riksvei 9, åpnet igjen for ferdsel.