Politimesteren i Troms har nylig utstedt et forelegg til Mowi ASA på 800 000 kr. etter at Fiskeridirektoratet og Mattilsynet anmeldte i fellesskap oppdrettsselskapet i juli 2020 for brudd på matloven og akvakulturloven.

Det går fram av en melding fra Fiskeridirektoratet torsdag.

Bakgrunnen for anmeldelsen var en hendelse i forbindelse med tømming av lokalitet Storvika V i Dyrøy kommune. Mattilsynet fattet 16. april 2020 vedtak om tømming av lokaliteten innen 1. juni 2020 som følge av at det var påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) der.

I meldingen går det fram at politiet vurderer at Mowi har brutt Matlovens § 28 ved å ikke ha vært tilstrekkelig aktsom, slik at det oppsto fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom. Videre vurderer Politiet at kravene til å etablere og gjennomføre systematiske kontrolltiltak i akvakulturlovens § 23 og IK-akvakultur § 5 er brutt.

I forelegget er det vist til at en ansatt i mai 2020 kuttet hull i bunnen på en notpose og slapp en mindre mengde død fisk ut i havet fra anlegget. Det forelå heller ikke risikovurdering, prosedyrer og opplæring som gav tilstrekkelig veiledning for tømming av merder under nedstenging av anlegg når det var fare for spredning av smittsom dyresykdom. Mowi har vedtatt forelegget, går det videre fram av meldingen.

I en SMS til IntraFish opplyser Mowis kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad at selskapet har samarbeidet med politiet for å få alle fakta på bordet i saken. Han forteller at hendelsen ikke ble rapportert i selskapets systemer.

– Etter undersøkelser ble det avdekket at et fåtall dødfisk havnet i sjøen under opprydning på lokaliteten, som et resultat av at enkeltansatte opptrådte i strid med Mowi sine rutiner og standarder, skriver Nævdal-Bolstad.

Han bekrefter at Mowi har akseptert foretaksstraffen, og informerer at hendelsen også har fått konsekvenser for de involverte som opererte i strid med selskapets prosedyrer og rutiner.

– Mowi ser svært alvorlig på hendelsen og har selvsagt tatt nødvendige grep for at dette ikke skal skje igjen, følger han opp.

_________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatnæringen? Prøv oss for 1 krone den første måneden