Fredag i forrige uke fikk Fiskeridirektoratet tips om mulig rømt oppdrettstorsk i Meløy. Siden har blant andre fisker Lars-Gøran Ulriksen fått store innslag av det han mener er oppdrettstorsk i garna.

Norcod er den eneste torskeoppdretteren som har anlegg i området, men det trenger ikke bety at torsken stammer fra deres anlegg.

Administrerende direktør i Norcod, Christian Riber, skriver i en epost til Fiskeribladet fredag at størrelsen på fisken som er tatt ikke stemmer overens med fisken Norcod har på sin lokalitet.