Mowi og Slørdalsvatnet
  • Marine Harvest Norway (nå Mowi) fikk konsesjon etter vannressursloven til å hente ut vann fra Slørdalsvatnet høsten 2010.
  • I konsesjonen står det at høyeste regulerte vannstand er satt til 93 meter over havet, og laveste er satt til 91 meter over havet.
  • I februar 2021 ba selskapet om å tappe vannet 50 centimeter under laveste regulerte nivå. Årsaken var lite nedbør og kulde over lengre tid.
  • Selv om Mowi tidligere har fått tillatelse om å gå ned til tilsvarende nivå, fikk selskapet nei i februar.