IntraFish, har neste gjesteskribentliste klar, og det er et stekt lag som stiller som kommentatorer hos oss fra i høst av og ett år fram i tid:

  • Atle Eide, laksenestor
  • Bård Misund, økonomiprofessor
  • Alice Øksheim, oppdretter
  • Annichen Kongsvik Sæteren, Nordisk institutt for sjørett
  • Stine Akselsen, Sjømat Norge
  • Dag Sletmo, senior rådgiver DNB
  • Sondre Eide, oppdretter
  • Halfdan Mellbye, advokat i Sands
  • Havforskningsinstituttet (ulike skribenter derfra)
Camilla Aadland Foto: Ketil Svendsen

– Vi setter stor pris på at så mange har lyst til å være gjesteskribenter hos IntraFish. Gjennom deres kommentarer vil leserne våre få innsikt i ulike tema og problemstillinger fra hele havbruksnæringen. I IntraFish er vi opptatt av å få frem hele bredden i næringen, og gjesteskribentenes kommentarer vil bidra til det, sier nyhetsredaktør Camilla Aadland.

– Historisk endringsprosess

De fleste bidragsyterne er godt kjente blant IFs lesere fra før, blant dem DNBs Dag Sletmo, som forsetter, og Atle Eide som kommer inn som ny skribent og har mange, mange års erfaring fra bransjen gjennom ulike roller. Han ser fram til å berøre ulike tema i sine kommentarer:

– Næringen står foran en historisk endringsprosess. Hele konsejonssystemet skal gjennomgås, samtidig kommer det et regime for havbruk til havs og lukket oppdrett. Jeg tror vi kan forvente grensesprengende endringer i næringa, sier Atle Eide og tenker ikke minst på teknologiutviklingen.

– Det blir utviklet ny teknologi, båret frem av bærekraft, legger han til, men peker også på utfordringen med galopperende kostnader i næringa. Alt dette er tema Eide kan tenke seg å berøre i sine innlegg.

En ting er å skrive selv, men Eide sier han gleder seg like mye til å lese de andres kommentarer.

– Jeg synes kronikkene i IntraFish er grensesprengende gode, og det er spennende å se de nye perspektivene som kommer frem – gleder meg til å være en av en bredt sammensatt gruppe og kaste meg over de de andre skriver, sier Eide.

Tredje generasjons oppdretter

Den oppvakte leser vil se at to skribenter forlater oss for denne gang, oppdretter Aino Olaisen og rådgiver Øyvind Kråkås i Havbrukspartner. De har bidratt stekt og godt som gjesteskribenter gjennom henholdsvis to og ett år, og vi takker så mye både for innsatsen og innsikten de har delt med våre lesere.

Sondre Eide Foto: Joar Grindheim

Det er fortsatt to oppdrettere å finne på skribentlisten for det neste året. Sondre Eide i Eide Fjordbruk fortsetter som skribent, og inn som ny stemme fra oppdrettssiden kommer Alice Øksheim, tredje generasjons oppdretter i familieselskapet Edelfarm – en del av Salten Aqua-gruppen i Nordland.

– Jeg liker å utfordre meg selv og syns dette var veldig spennende, sier Alice Øksheim om forespørselen hun fikk fra IntraFish tidligere i høst.

– Jeg har lest noen av de tidligere kommentarene og syns de er veldig interessant og god lesning, sier Øksheim, som ser for seg disse temaene i sine bidrag: politikk, teknologi og ernæring.

Alice Øksheim fortalte nylig IntraFish sine lesere om sin vei inn i oppdrettsnæringa. Det var ikke åpenbart at den skulle dit, selv om hun er tredje generasjons oppdretter. Foto: Arkivfoto Marthe Mølstre

Mye jus i næringa

Nærings- og handelspolitikk er ofte tema når Stine Akselsen i Sjømat Norge skriver sine gjestekommentarer. Hun er direktør for Industri og Handel i organisasjonen.

Rammebetingelser er også viktig for havbruksnæringa, og advokat Halfdan Mellbye i firmaet Sands er en av våre faste skribenter som vil fortsette å skrive om nettopp skjæringspunktet rammeverk, myndigheter og oppdretteren.

Annichen Kongsvik Sæteren er ny skribent hos IntraFish og er i likhet med Mellbye opptatt av det regulatoriske. Hun er jurist og har en fortid i Mattilsynet og som hospitant i Nærings- og fiskeridepartementet. I dag er Sæteren doktorgradsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett på Universitetet i Oslo, hvor hun arbeider med lovreguleringen av dyrevelferd, smittevern, forurensning og rømming – samt ser på det helhetlige reguleringssystemet.

Annichen Kongsvik Sæteren. Foto: Privat

– I kommentarene mine ser jeg for meg å belyse jusens rolle i næringen, noe i retning: Hvilke problemer kan lover løse, og hvor kommer lovtekst til kort? Hva er sammenhengen mellom lovtekst og avbyråkratiseringsreform? Hvilke avgjørelser bør være politiske, og hvilke bør fattes av byråkratene? Hvordan ville næringen ha sett ut dersom dyrevelferdsloven ikke gjaldt fisk?

– Hvorfor velger du å stille som gjesteskribent?

– IntraFish er den nyhetskilden jeg bruker for å holde meg oppdatert, og etter 10 år som leser og i næringen, så er det kjekt å kunne bidra med mitt blikk, svarer Sæteren.

… og ikke rent lite økonomi heller

Økonomi er et tema som opptar de fleste, også oppdretterne. Næringa oppfattes av mange nærmest å flomme over av melk og honning, men gode marginer kommer ikke av seg selv – og er de egentlig så store som man får inntrykk av?

At oppdrett går så det suser er en sannhet med modifikasjoner, slo økonomiprofessor Bård Misund nylig fast i en sak hos IntraFish. Der pekte han på at biologisk risiko er i ferd med å spise opp superprofitten i deler av næringen.

Nå blir økonomen med Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger som arbeidssted, fast gjesteskribent hos IntraFish, og ser fram til å levere sitt første bidrag.

Bård Misund Foto: Pressefoto

– Jeg ønsker å belyse aktuelle problemstillinger ut fra et faglig perspektiv. Mest økonomifaglig, men jeg er også utdannet havbruksbiolog så jeg prøver å inkludere dette perspektivet også, sier Misund og trekker fram hvilke sosiale og økonomiske drivkrefter som påvirker retningen på næringen, og hvordan disse kan endres over tid, som spennende temaer å belyse.

Sist men ikke minst stiller en rekke representanter fra Havforskningsinstuttet som gjesteskribenter det neste året, og vil bidra med ulike temaer. Med andre ord – du går en spennende tid i møte som leser hos IntraFish.

PS: Som om ikke det er nok styrker vi abeidslivssatsingen vår med en ny gjesteskribent. Fra i høst av vil tillitsvalgt i oppdrettsnæringa, Jon Arne Nygård, bidra med faste kommentarer i segmentet arbeidsliv. Han møtte du forresten nylig som fredagsgjest i våre spalter.

– Jeg er blitt en jævel på å skrive mail, sa Nygård humoristisk da han skulle oppsummere sine fem år som tillitsvalgt og talerør for de ansatte på merdkanten.