De to lakseprodusentene driver i Skjerstadfjorden i regionen Salten i Nordland.

Næringsliv og lokalbefolkning møtte tirsdag 4. oktober opp på Skysselvika i Fauske for å være med på dåpen.

Ordfører Marlen Rendal Berg i Fauske fikk æren med å klippe båndet til nyervervelsen som har fått navnet «Nordic Blu» etter merkenavnet på laksen fra Skjerstadfjorden.

Natur og arbeid

– Investeringen er viktig for Fauske og Skjerstadfjorden, da den er med på å sikre gode miljømessige forhold i fjorden. I tillegg er slike investeringer med på å sikre gode arbeidsplasser, i innovative bedrifter som tenker på fremtiden, sa ordføreren.