Fredag 29. november 2019 klokka 15:47 mottar Hovedredningssentralen Nord-Norge en nødmelding fra Kystradioen, om at et fartøy er i umiddelbar fare. De har mottatt nødmelding fra en arbeidsbåt tilhørende