Kilder i denne saken
  • Statens Havarikommisjon, rapport om sjøulykke, kantring av arbeidsbåten «Smolten», Lurøy 29. november 2019.
  • Sintef: HMS-undersøkelse i havbruk 2016.
  • NTNU: Sikkerhetsstyring i havbruk, spørreundersøkelse blant ledelse og stabspersonell 2017.
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk.