Bedriften er i norsk sammenheng en mindre aktør siden den produserer nærmere 10.000 tonn laks i året.

Bekkeli har ennå ikke hatt anledning til å sette seg inn i detaljene i forslaget og har derfor ikke sterke synspunkter på regjeringens forslag.

– Strømstøttepakken får jo ikke følger for oss umiddelbart, men når man bygger overføringslinjer fra nord til Østlandet, blir vi jo med på samme pris-galoppen som sør i landet, sier han til IntraFish.

Han tror det er mulig å treffe tiltak for å få opp strømforsyningen i hele Norge, men han bekymrer seg for at det da blir for mye politisk støy.