Tirsdag denne uken meldte Blom Fiskeoppdrett til myndighetene at det var funnet hull i not ved regnbueørretlokaliteten deres Laksevika i Herdlefjorden, som ligger mellom Askøy og Holsnøy i Vestland fylke.

Ifølge Fiskeridirektoratet har fisken i merden omtrent én kilos snittvekt.

– Rømningsomfanget er ikke kjent, men selskapet planlegger telling neste uke, skriver direktoratet.

De legger til at Blom selv at fanget 17 regnbueørret i sine gjenfangstgarn.

– Fiskeridirektoratet varslet før helgen selskapene som har produksjon i fjorden om at det var fanget regnbueørret i Norces overvåkningsruse ved Herdla. Det var etter dette at Blom Fiskeoppdrett fant hull i en av merdene sine, opplyser direktoratet.

I overvåkningsrusen er det fanget totalt 13 regnbueørret de siste to økene.

Direktoratet ønsker nå tips fra publikum som har fanget rømt regnbueørret.

–Ettersom det nå er både vill ørret og laks i fjordene, ønsker vi også bilde av fisken, for å avklare hvilken art fangsten dreiers seg om, skriver myndighetene.