29. juni meldte Cermaq om at det var oppstått en rømningshendelse da fisk fra lokaliteten Komagnes skulle losses fra brønnbåten Dønnland ved slakteriet deres i Rypefjord, like utenfor Hammerfest. De 4-5 fiskene som endte med å rømme hadde sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA), ifølge rømningsmeldingen, som IntraFish har fått innsyn i.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)