Stikkord er usikre rammebetingelser, økt markedsrisiko og økte kostnader, særlig etter Ukraina-krigen som fører til dyrere innsatsfaktorer globalt.

Misund skriver i en kronikk på IntraFish at lønnsomheten i bransjen ikke er proporsjonal med stigende laksepriser.

Cocktail av uhell

Karl Erik Bekkeli er prosjektleder og deleier i familieselskapet Salaks i Salangen kommune i Troms (se faktaboks).

– Vi ser absolutt at der seiler opp mørke skyer i horisonten; det vil si at for oss er skyene allerede kommet, sier han til IntraFish.