Smart Fish Farm
  • En halvt nedsenkbar stålkonstruksjon som har fått åtte utviklingstillatelser (6240 tonn). Konseptet eies av Mariculture, et selskap Salmar har kjøpt 51 prosent av.
  • Skal ligge åpent hav. 8. januar søkte Salmar Fiskeridirektoratet om en lokalitet i Norskehavet utenfor Trøndelag. Søknaden er nå ute på høring.
  • Lengde/bredde 164 meter, høyde 106 meter, dypgang 61 meter i operasjon, fribord 20 meter.
  • Produksjonsvolumet er 760.000 kubikkmeter.
  • Salmar har som mål om å ta en beslutning om bygging av enheten i tredje kvartal i 2021.
  • Salmar regner med at enheten er ferdig bygget og installert i 2024, og at første fisk kan settes ut sommeren 2024.

Fiskeridirektoratet opplyser i en melding at de har mottatt utfyllende dokumentasjon og justering av lokaliteten Norskehavet for utviklingsprosjektet Smart Fish Farm.

Det var i januar i år at det ble kjent at Salmar hadde søkt om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav. Selskapet søkte da om en lokalitet i norskehavet plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i en kartleggingsrapport kaller område 11 Frøyabanken nord.

Rapporten er fra 2019 og i den kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet områder som kan være egnet for havbruk til havs.

Området er anbefalt til akvakultur

Lokaliteten som ble omsøkt ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur.

Siden kom det protester både fra fiskerinæringen og oljenæringen. Fiskerne protesterte på sin side mot plasseringen av Smart Fish Farm i frykt for uer-bestanden og gyteområder, mens oljedirektoratet mener Salmars havmerd kommer i konflikt med oljeinteresser.

Nå endrer altså den trønderske oppdrettsgiganten på søknaden sin og opplyser at de vil plassere Smart Fish Farm circa 11 km nordvest fra det forrige kunngjorte området.

Frist på fire uker

«Formålet med justeringen er ifølge søker å imøtekomme tilbakemeldinger fra ulike forvaltningsorganene, næringsinteresser, interesseorganisasjoner og hensyn til sårbare områder. I tillegg er søknaden utdypet med underlagsdokumentasjon om lokaliteten og området, samt svarbrev fra søker til Mattilsynet og Miljødirektoratet», skriver Fiskeridirektoratet i sin melding og kunngjør med det søknaden på nytt.

Fristen for å komme med uttale til søknaden er fire uker.

Fiskeridirektoratet opplyser samtidig at de også vil sende søknaden til aktuelle sektormyndigheter og særlig relevante høringsinstanser. Egne frister vil gjelde for sektormyndighetene.