Nyhetsmeldinger fra Chile er ikke tydelige på om alle de seks kjøretøyene fraktet laks. Angrepet skjedde i