Sjømat Norge slår onsdag fast på egen nettside at de overhodet ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes av ei næring preget av fusk og fanteri i en nettsak på NRK denne uken. Lenken leder til en NRK-sak på nett hvor Økokrim-sjef Pål Lønseth sier at han har sett Brennpunkt-dokumentaren «Smuglerruta».

– Vi kommer til å snakke både med toll, skatt og Mattilsynet om denne saken. Det er naturlig at de bruker sine hjemler, før vi setter i gang en eventuell etterforskning, uttaler Lønseth i saken.

Saken får administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til å reagere:

– I alle deler av næringslivet vil det dessverre være enkeltaktører som ødelegger for det store flertallet som etterlever lover og regler, uttaler Ystmark på organisasjonens hjemmeside.

– Har bedt om mer innsats

Han mener det er viktig at Økokrim skjønner at sjømatnæringa er opptatt av å følge lover og regler.

– Vi kan ikke tillate at de får definere sjømatnæringen og heller ikke at Økokrim bygger opp under en oppfatning av at vår næring ikke er seriøs og lovlydig, understreker Ystmark videre i meldingen.

Sjømat Norge viser til at de gjentatte ganger de siste årene har bedt om mer innsats fra Økokrim for å luke ut de useriøse og kriminelle aktørene, noe IntraFish for øvrig tidligere har omtalt.

Nå ber bransjeorganisasjonen igjen om et møte med Økokrim, og understreker at næringen ikke vil tolererer at man sverter alle i media fremfor å ta tak i de som faktisk begår kriminelle handlinger.

Sjømat Norge presiserer at sjømatnæringen selvsagt til enhver tid skal følge gjeldende lover og regler i de markeder man opererer.

– I den grad dette ikke gjøres, legger vi til grunn at relevante myndigheter i Norge eller importland følger dette opp, heter det i meldingen.