Mannen er i 50-årene, bosatt i Troms og Finnmark og ansatt i et sjømatselskap. Han ble i begynnelsen av juli av Vestre Finnmark tingrett dømt til fengsel samt inndragning av 14 ulike elektroniske enheter med bilder og video av overgrep mot barn.

Sentrale verv

Den straffedømte har i en årrekke hatt sentrale verv i fagbevegelsen.

Han er dømt for å lastet ned overgrepsmateriell fra internett, og lagret dette. Noe av dette skal han også ha spredt videre, uten at det er ført bevist for omfavnet av denne delingen.