Det var i slutten av august at rundt 11.000 slakteklar laks bli frakta med brønnbåt frå Cermaqs lokalitet i Husfjord.

Om kvelden 28. august blei fisken lasta om bord på brønnbåten «Inter Barents», men etter 25 minutt blei det oppdaga at skyveskotta på båten var køyrt feil veg. Dette resulterte i at rundt 7700 fisk blei klemt i hel på båten, slik omtala hos Intrafish 26.september.

I ein e-post til Mattilsynet frå Cermaq blir det sagt at fisken om bord hadde påvist CMS og HSMB, men at selskapet erfarer at dødsårsaka var «høg tettleik og klemskadar».