Nå er rapporten fra Statens havarikommisjon klar.

Den 20 år gamle mannen, ansatt i Molde-rederiet FSV AS, omkom i forbindelse med fortøyning av fartøy ved oppdrettsanlegget utenfor Frøya, 1. januar.

Idet fartøyet «Multi Vision» var i ferd med å legge til for å fortøye til en merd, falt vedkommende i vannet og ble klemt mellom skutesiden og merdringen, går det fram av rapporten.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død like etterpå.

Avvik mellom prosedyrer og praksis

I sin rapport skriver kommisjonen: «Anløp og fortøyning ble sett på som en rutinepreget oppgave, og faren med å falle i vannet var dermed normalisert. Dette førte til at det ikke var tilstrekkelig bevissthet rundt risiko knyttet til denne operasjonen, hverken i landorganisasjonen eller om bord blant mannskapet».

Kommisjonen peker videre på at det er viktig at alle arbeidsoppgaver som kan innebære farer blir risikovurdert, og at risikoreduserende tiltak blir implementert i prosedyrer og i drift.

I meldingen fra Havarikommisjonen, opplyses det at kommisjonen har identifisert avvik mellom gjeldende prosedyrer og hvordan arbeidet ble utført i praksis, slik at de beskrevne risikoreduserende tiltakene ikke bidro til økt sikkerhet.

Havarikommisjonen understreker i sin oppsummering at vellykket implementering av prosedyrer krever også at de som utfører arbeidsoperasjonene blir involvert i risikovurderinger og utarbeidelse av prosedyrer.

– Dypt tragisk

Den 20 år gamle mannen var ansatt i rederier FSV. Arbeidsbåten skulle utføre arbeid ved Salmar-lokaliteten Ruggstein utenfor Frøya da ulykken skjedde 1. januar

– Det er en dypt tragisk hendelse. Tankene mine går til den avdødes familie, og til kollegene, uttalte daglig leder Arild Aasmyr i FSV til IntraFish to dager etter ulykken.

Selskapet driver med frakt- og slepevirksomhet.

Mannskapet om bord og pårørende ble fulgt opp av det kommunale kriseteamet på Frøya.