Søndag morgen ble det rapportert om plutselig fiskedød hos Statt Torsk AS på anlegget sitt på Stokkeneset. Statt Torsk er en helnorsk produsent av oppdrettstorsk lokalisert på Stadlandet ved Vanylvsfjorden