Søndag morgen ble det rapportert om plutselig fiskedød hos Statt Torsk AS på anlegget sitt på Stokkeneset.

Statt Torsk er en helnorsk produsent av oppdrettstorsk lokalisert på Stadlandet ved Vanylvsfjorden i Vestland fylke.

Den plutselige fiskedøden ble isolert til to av tre merder. Den tredje ble ikke berørt. Hendelsen ble rapportert til myndighetene, og nå forsøker de å finne årsaken.

Dette kommer frem i en børsmelding, mandag.

Det er Mattilsynet som er orientert om hendelsen.