Tirsdag 15. juni gikk Cermaqs arbeidsbåt «Astrid» opp i flammer og sank ved Vargneset, som ligger mellom Hammerfest og Alta. IntraFish har fått innsyn i en ulykkesrapport selskapet har sendt inn til Sjøfartsdirektoratet kort tid etter hendelsen, som beskriver de dramatiske minuttene da brannen oppsto.

Ifølge rapporten kjørte båtføreren «Astrid» fra Rypefjord og gjennom Vargsundet, og var da på vei til Korsfjord Slip og Verksted. Klokken 08:21 gikk plutselig brannalarmen. Selskapet beskriver at båtføreren reduserte hastigheten for å undersøke årsaken til at den var gått.

Viste 450 grader for mye

«Temperaturmåler for eksos viste 800 grader celsius, normalt er cirka 350C», står det i rapporten.

Etter at føreren hadde avventet situasjonen litt, og kjørt på lavt turtall, sank temperaturmåleren tilbake til normal temperatur. Båtføreren fortsatte seilasen sin mot mål, fortsatt på lavt turtall.

Klokken 09 oppdaget føreren røykutvikling fra motoren/eksosanlegget, og stanser motoren. Ifølge rapporten forsøkte føreren å slukke brannen med manuelle apparater, men ga opp på grunn av at det var overtenning.

Reddet av kollega

Fire minutter senere ble et nærliggende oppdrettsanlegg varslet for akutt bistand. Klokken 09.07 blir det sendt mayday til kystradioen. Klokken 09.12, tolv minutter etter at røyken ble observert, forlater føreren fartøyet, og en kollega fra det nærliggende oppdrettsanlegget redder båtføreren.

– Ingen personskade. Båten vil trolig synke i løpet av kort tid, meldte politiet på Twitter en drøy time senere.

Ifølge Redningsskøyta «Vekteren» gikk den brennende båten ned klokken 11:33. Den ligger nå på 170 meters dyp.

Testet dagen før

Ifølge rapporten foreligger det risikovurdering for fartøyet, datert i oktober 2017. Verneombudet testet båten dagen før ulykken, og hadde da ingen anmerkninger. Kommunikasjonssjef i Cermaq, Astrid Aam, forteller at den interne granskningen som beskrives som pågående i rapporten er ferdig, men at selskapet ikke har klart å konkludere noe endelig når det gjelder årsaken til ulykken.

– Vi har gjennom granskningsprosessen notert noen oppfølgingspunkter som vi kommer til å følge opp og ta inn i prosedyrene og rutinene våre, for å hindre at noe slikt skjer igjen, og for å sikre at folkene våre har grundig opplæring og trening hvis en slik hendelse likevel skulle oppstå, opplyser hun til IntraFish.

Hun forteller at føreren, som ble berget tolv minutter etter at han sendte varselet, er tilbake i full jobb.

– Båtføreren fikk heldigvis ingen fysiske skader, og ble berget 12 minutter etter at han varslet. Men han har hatt en krevende opplevelse, og vi har fulgt ham opp og bistått ham, i tillegg til at han har fått tilbud om oppfølging av helsepersonell, opplyser Aam.

Over 2500 liter diesel og olje om bord

Der det skal oppgis hva som ble sluppet ut av forurensning som følge av hendelsen står det oppført:

  • 1000 liter diesel.
  • 1500 liter hydraulikkolje
  • 2x10 liter motorolje.

– Hvor mye av dette som er faktisk utslipp er vanskelig å anslå, men det er rimelig å anta at en stor del av dette gikk opp i røyk i den kraftige brannen, uttaler Aam til IntraFish.

Hun forteller at de i forbindelse med brannen og havariet hadde tett kontakt med Kystverket, brannvesenet og Sjøfartsdirektoratet.

– Brannvesenet og Kystverket besluttet å ikke starte brannslokking for at mest mulig diesel og olje skulle få brenne opp og ikke slippes ut i sjøen, opplyser Aam.

– Vi hadde for sikkerhets skyld også eget mannskap ute ved havaristedet for å overvåke og rapportere om eventuelle utslipp. De observerte mindre forekomster av olje og diesel, som så ut til å løse seg opp ganske raskt, fortsetter hun.

I etterkant av hendelsen fortalte Cermaq til IntraFish at de ville gå ned med ROV for å vurdere hvorvidt «Astrid», som ligger på 170 meters dyp, skulle heves.

– Er det konkludert med noe her?

– Vi avventer en vurdering/konklusjon fra relevante myndigheter, opplyser Aam i en epost til IntraFish.