25 år gamle Perry Emil Johansen mista livet i sommar, då det oppstod ein eksplosjon på fôrflåta han jobba på ved anlegget til Hofseth Aqua. Dette var i Ovråneset Øst i Norddalsfjorden – ein sidearm til Storfjorden i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Nærmaste tettstad er Liabygda.

Flåten var i betong, med to tankar som er nedfelt i flåten. Desse tankane brukast til behandling og lagring av fiskeavfall, uttalte Marit Torsvik i Arbeidstilsynet til IntraFish i juni. Både Arbeidstilsynet og politiet byrja med etterforsking etter ulykka.