– Det er unikt at vi klarer å samle så mange på toppledernivå i verdens sjømatnæring. Og at vi får dem til Norge samtidig og på samme konferanse, sier daglig leder André Akse i North Atlantic Seafood Forum (NASF) til IntraFish.

Konferansen arrangeres i år for 17. gang. Første gang var i 2005. Den retter seg inn mot toppsjiktet i verdens sjømatnæring, det vil si ledere, beslutningstakere og nøkkelpersoner.

Foredrag, input, mingling og møter mellom deltakende aktører har vært sentrale elementer på NASF i alle år.