To av klagene fikk medhold i første instans. Tre sendes Mattilsynets hovedkontor for klagesaksbehandling, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Mens Varde Fiskeoppdrett og Tombre Fjordfarm vant fram med sine klager, er klagesakene fra Lingalaks, Bolaks og Emilsen fisk sendt til Mattilsynets hovedkontor for endelig avgjørelse - etter at de regionale kontorene i Mattilsynet har valgt å fastholde sine avslag på kapasitetsøkning.

I forbindelse med kapasitetsøkning i søknadsrunde 2021 behandlet Mattilsynet søknader om kriteriene for å søke om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet er oppfylt.

Tilsynets regioner behandlet 66 saker i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 47 av sakene oppfylte kriteriene, mens 9 ikke gjorde det og fikk avslag, går det fram av meldingen. Videre opplyses det at 10 søknader ble avvist; en pga. manglende luserapportering, en fordi det var søkt med data fra en annen lokalitet og åtte fordi søknadene kom inn etter søknadsfristen.

Syv av avslagene ble deretter påklaget, og det er disse Mattilsynets regioner til nå har behandlet fem av. Varde Fiskeoppdrett og Tombre Fjordfarm fikk altså medhold i sine klager som gjaldt lokaliteten 32457-Dalsvåg NV.

Varde Fiskeoppdrett er eid av tre lokale oppdrettsselskap; Lingalaks, Tombre Fiskeanlegg og Eidesvik Laks. Varde Fiskeoppdrett har 5 lokaliteter med 6 matfiskkonsesjoner lokalisert i Karmøy og Bømlo kommune. Hovedkontoret ligger på Storasund i Karmøy kommune.

Mattilsynet opplyser i meldingen av de to gjenstående klagene vil være behandlet av Mattilsynets regioner om kort tid. Klagesaker som ikke får medhold av Mattilsynets regioner, sendes til Mattilsynets hovedkontor for klagebehandling.

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere lage forskrifter om kapasitetsøkning, og sette frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av oppfylte unntakskriterier, innbetaling av fastsatt vederlag m.v.

Oversikt over søkere og resultat av behandling:

Søker Lokalitet

Prod.område

Resulat

Saksnr Klagesak
Fjelberg Fjordbruk AS Bryggelandsholmane

3

Vedtak

2021/43579

Lingalaks AS Bergadalen

3

Vedtak

2021/45898

Lingalaks AS Djupevik

3

Vedtak

2021/45410

Lingalaks AS Lingaholmane

3

Til klagebehandling hovedkontoret

2021/46550

2021/46550
Lingalaks AS Ljonesbjørgene

3

Vedtak

2021/46554

Lingalaks AS Saltkjelen I

3

Vedtak

2021/46115

Lingalaks AS Tveitnes

3

Vedtak

2021/46560

Bolaks AS Fusavika, Altaneset, Skavhella, Djupedalen, Oterstegdalen

3

Til klagebehandling hovedkontoret

2021/63621 2021/063621
Varde Fiskeoppdrett AS Dalsvåg NV

3

Vedtak

2021/48093 2021/048093
Quatro Laks AS Nygård

3

Vedtak

2021/47846
Quatro Laks AS Sagvik

3

Vedtak

2021/48028
Quatro Laks AS Skåtholmen

3

Vedtak

2021/47837
Quatro Laks AS Teigland I

3

Vedtak

2021/47814
Tombre Fiskeanlegg AS Dysvik

3

Vedtak

2021/47803
Tombre Fiskeanlegg AS Nygård

3

Vedtak

2021/47844
Tombre Fiskeanlegg AS Sagvik

3

Vedtak

2021/47798
Tombre Fiskeanlegg AS Skåtholmen

3

Vedtak

2021/47826
Tombre Fiskeanlegg AS Teigland I

3

Vedtak

2021/47808
Tombre Fiskeanlegg AS Dalsvåg NV

3

Vedtak

2021/48089 2021/048089
Varde Fiskeoppdrett AS Dalsvåg NV

3

Avvisning

2021/48093
Eide Fjordbruk AS Brandaskuta

3

Vedtak

2021/46586
Eide Fjordbruk AS Hisdalen

3

Vedtak

2021/46610
Eide Fjordbruk AS Hondskår

3

Vedtak

2021/46669
Eide Fjordbruk AS Hågardsneset

3

Vedtak

2021/46681
E.Karstensen Fiskeoppdrett AS Grunnsøya

4

Vedtak

2021/43365
E.Karstensen Fiskeoppdrett AS Langeråa

4

Vedtak

2021/43337
E.Karstensen Fiskeoppdrett AS Marøytåa

4

Vedtak

2021/43348
Eide Fjordbruk AS Eikebæråne

4

Vedtak

2021/46589
Eide Fjordbruk AS Fyllingsnes S

4

Vedtak

2021/46604
Eide Fjordbruk AS Langøy

4

Vedtak

2021/46688
Eide Fjordbruk AS Ospeneset

4

Vedtak

2021/46691
Fjord Drift AS 4 Grisholmsundet

4

Vedtak

2021/47775
Fjord Drift AS 4 Moldøyosen

4

Vedtak

2021/47769
Fjord Drift AS 4 Litletveitholane

4

Vedtak

2021/47756
Lingalaks AS Toska S

4

Vedtak

2021/46123
Marø Havbruk AS Grunnsøya

4

Vedtak

2021/43372
Marø Havbruk AS Langeråa

4

Vedtak

2021/43340
Marø Havbruk AS Marøytåa

4

Vedtak

2021/43356
Tombre Fiskeanlegg AS Djupeleget

4

Vedtak

2021/47791
Nekton Havbruk AS Svanøya

6

Vedtak

2021/45408
AS Aqua Mulingen

7

Avslag

2021/48473
AS Aqua Oksbåsen

7

Avslag

2021/48455
AS Aqua Tosen

7

Vedtak

2021/48058
Campus Blå Norsk Havbrukssenter Mulingen

7

Avslag

2021/48472
Campus Blå Norsk Havbrukssenter Oksbåsen

7

Avslag

2021/48461
Campus Blå Norsk Havbrukssenter Tosen

7

Vedtak

2021/48439
Emilsen Fisk AS Storbukta

7

Til klagebehandling hovedkontoret

2021/48022 2021/048022
Emilsen Fisk AS Oksbåsen

7

Avslag

2021/48459
Emilsen Fisk AS Tosen

7

Vedtak

42021/48448
Sinkaberg Hansen AS Mulingen

7

Avslag

2021/99112
Sinkaberg Hansen AS Oksbåsen

7

Avslag

2021/48452
Sinkaberg Hansen AS Tosen

7

Vedtak

42021/48070
Lovundlaks AS Grasholman

8

Vedtak

2021/45846
Lovundlaks AS Store Bukkøy N

8

Vedtak

2021/45846
Lovundlaks AS/ Selsøyvik Havbruk Vardskjæret Sør

8

Vedtak

2021/99823

2021/45846

Wenberg Fiskeoppdrett AS Øksengård

8

Avvisning

2021/67172
Cermaq Norway AS Hammer

9

Vedtak

2021/47912
Cermaq Norway AS Horsvågen

9

Avslag

2021/47927
Sjurelv Fiskeoppdrett AS Rogndalen

11

Avslag

2021/48887
Cermaq Norway AS Ytre Koven

12

Vedtak

2021/48479
SalMar Farming AS Kvitelv

12

Vedtak

2021/46962
SalMar Farming AS Øyra

12

Vedtak

2021/46975
SalMar Farming AS Veidnes

13

Avvisning

2021/46969