Statens vegvesen er ikke nådige mot det de opplever på veiene i en pressemelding sendt ut onsdag formiddag:

– Blodig fiskevann som renner ut fra vogntog og skaper sleipt og glatt føre har dessverre blitt et daglig syn på vegene våre.

Ifølge vegvesenet fryser vannet til is på vegen om vinteren, og kan danne store istapper i hekken på vogntogene.

– Om sommeren kan det føre til sleipt og glatt føre, spesielt for motorsyklister. Det griser til dekket på fergene og skaper vond lukt på hvileplasser. Det er til fare for andre trafikanter. Ifølge Mattilsynet kan avrenning fra fisketransporter også representere en mulig fare for spredning av fiskesykdommer. Det er rett og slett noe svineri, tordner vegvesenet i meldingen, som er skrevet Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør for Utekontroll.

– En istapp på fem kilo som faller av på motorvegen vil kunne skape svært farlige situasjoner. Sleipt og glatt føre i sommerhalvåret som følge av fiskevann vil også kunne få fatale følger, skriver Wigdel.

– Omdømmeproblem for bransjen

Vegvesenet peker på at et vogntog med laks er fylt av nesten 900 kasser som hver inneholder 22 kilo laks.

– I hver kasse er det også mellom tre og fem kilo våt is. Det meste av denne smelter underveis. Så lenge vannet ikke samles opp, havner det på vegen. Til sammen dreier det seg om mellom 1.800 og 3.600 liter smeltevann per vogntog, skisserer etaten.

Vegvesenet opplyser at deres kontrollører avdekker rennende last fra fisketransport hver uke.

– De som blir stoppet får kjøreforbud fram til avrenningen er stanset. Sjåførens løsning på problemet er som oftest å senke temperaturen i kjølerommet. Når avrenningen etter hvert stanser, fortsetter turen. Da økes temperaturen, for fisken skal ikke være fryst, men fersk. Snart renner det fra lasten igjen. Vi har opplevd å stanse samme transport med rennende last flere ganger på en og samme tur, skriver Vegvesenet, og legger til at problemet er like stort for norske som for utenlandske transportører.

I pressemeldingen omtaler Vegvesenet problemet som et omdømmeproblem for bransjen, og legger til at selv om det er blitt innført en bransjestandard for fisketransport, lansert av Sjømatbedriftene og Norges lastebileier forbund (NLF), så har ikke dette resultert i nevneverdig bedring langs veiene hittil.

– Går ikke langt nok

Vegvesenet opplyser om at de har startet arbeidet om å kartlegge hvilke transportører som blir stoppet med rennende last, som er blitt etterspurt av bransjen.

– Vi er glade for at bransjen selv ser problemet og ønsker forbedring. En egen bransjestandard for fisketransport er en god start. Vi mener imidlertid at bransjestandarden som kom før jul ikke går langt nok. Den mest åpenbare og effektive løsningen på problemet er å pakke fisken i kasser det ikke renner vann ut fra. Dette har vi som fagetat spilt inn til både fiskeribransjen og transportbransjen ved flere anledninger, skriver Vegvesenet.

Ifølge Vegvesenet har de fått tilbakemeldinger fra fiskeribransjen om at det blir for dyrt å investere i slike kasser, som blant annet brukes på fly, til vogntog. Vegvesenet sier de har fått opplyst at slike kasser vil medføre en kostnadsøkning på 10 til 15 øre per kilo laks.