EU og derved Norge har innført en lang rekke restriksjoner på handelen med Russland etter det militære angrepet på Ukraina. Men der er fortsatt store åpninger for handel over grensen.

Laksefôr dreier seg om store penger. Intrafish melder i dag at Norge eksporterer fiskefôr til Russland for 3,6 milliarder kroner og importerer fôrråvarer for 18 milliarder kroner.

– At fiskefôr ikke er omfattet av sanksjoner, er ikke nytt.