Verdens største lakseprodusenter 2015

Lakseoppdrett er lokomotivet i akvakultur. Ikke i volum, men i teknologi, verdi, industrialisering og profesjonalisering. Næringen har blitt stadig med konsolidert, og verdens 25 største lakseoppdrettere sto for 74 prosent av volumene i 2014.

I denne rapporten til IntraFish finner du informasjon om hva de 25 største selskapene gjør, hvor de har aktivitet, produksjonsvolumer, historikk, eiere og økonomiske nøkkeltall.

Rapporten ser nærmere på lakseåret 2014 og hvordan aktivitetene i dette året påvirket industrien og markedene, produksjonen, prisen, og fusjoner og oppkjøp. For eksempel sanksjonene fra Russland. I tillegg får du et innblikk i hvordan vulkanutbruddene i Chile i 2015 påvirket lakseindustrien.

Inneholder også en rekke grafer, statistikk og nøkkeltall.

Innhold:

  • Bakgrunn og oversikt over de 25 største lakseprodusentene i verden
  • Global produksjon av laks i 2014, med fokus på Norge og Chile, inkludert sykdommer, vekstpolitikk, smoltutsett, dødelighet, sjøtemperaturer, lusenivåer og produksjonskostnader
  • Global lakse¬etterspørsel: priser, markeder og utvikling
  • Virkningen av de russiske sanksjonene og vulkanutbruddene i Chile
  • Oversikt over de største transaksjonene i sektoren i løpet av de siste 18 månedene inkludert Mitsubishi Cermaq; Nova Austral EWOS; Aquinova Marine Harvest; og den terminerte Aqua Chile Marine Harvest Chile fusjonen.

Bestill rapporten nå ved å kontakte: cuan.joannides@intrafish.com